Návody a postupy

DEVOSKYT – stěrkové hmoty

Společnost Devoskyt poskytla návod na: Vytvoření nových a dokonale hladkých povrchů stěrkou Devoskyt Válečková na staré štukové omítce.
Více informací na stránce společnosti, nebo se podívejte na video, jak správně postupovat